Tlakové sklolaminátové filtry automatické

Řada - dechlorační - náplň s aktivním uhlím

Filtr Cleer
typové průměr
filtru
(m)
výška
filtru
(mm)
plocha
filtru
(m2)
průtok
max.*
(m3/hod)
průtok
min.**
(m3/hod)
průtok
BW
(m3/hod)
AU 1054 0,25 1650 0,05 1,15 0,6 0,85
AU 1252 0,3 1600 0,07 1,6 0,84 1,2
AU 1354 0,325 1650 0,08 1,84 0,96 1,44
AU 1465 0,35 1925 0,1 2,3 1,2 1,7
AU 1665 0,4 1925 0,125 2,9 1,5 2,1
AU 1865 0,45 1925 0,16 3,7 1,92 2,7
AU 2160 0,525 1800 0,22 5,06 2,64 3,74
AU 2469 0,6 2020 0,28 6,44 3,36 4,76

Při určování velikosti filtru a průtoku filtrem je třeba vycházet ze složení surové vody - viz dále a provozních podmínek filtru:

* průtok pro dechloraci vody s obsahem chloru pod 1 mg/l
** průtok pro dechloraci vody s obsahem chloru 1 - 3 mg/l

Filtr je třeba provozovat nejlépe tak, že denně je zpětně propláchnut chlorovanou vodou.

Řada greensand - automatická tlaková filtrace - železo, mangan

Filtr Greensand
typové průměr
filtru
(m)
výška
filtru
(mm)
plocha
filtru
(m2)
průtok
max.*
(m3/hod)
průtok
min.**
(m3/hod)
průtok
BW
(m3/hod)
GS 1054 0,25 1650 0,05 0,65 0,45 1,2
GS 1252 0,3 1600 0,07 0,9 0,63 1,7
GS 1354 0,325 1650 0,08 1 0,72 2
GS 1465 0,35 1925 0,1 1,3 0,9 2,4
GS 1665 0,4 1925 0,125 1,6 1,1 3
GS 1865 0,45 1925 0,16 2,1 1,44 3,84
GS 2160 0,525 1800 0,22 2,9 2 5,3
GS 2469 0,6 2020 0,28 3,6 2,5 7

Při určování velikosti filtru a průtoku filtrem je třeba vycházet ze složení surové vody - viz dále a provozních podmínek filtru:

Je-li v surové vodě obsažen sirovodík doporučuje se předsadit provzdušnění a chlorování, neboť sirovodík jednak zvyšuje spotřebu manganistanu draselného, jednak snižuje hodnotu pH.

ekvivalent manganistanu = mg/l Fe* 0,75 + mgl/l Mn*2

* průtok pro složení surové vody odpovídající ekvivalentu manganistanu draselného do 2 mg/l, je-li navíc obsažen sirovodík je nutno předřadit provzdušnění
** průtok pro složení surové vody odpovídající ekvivalentu manganistanu draselného 2-5 mg/l. Je-li navíce obsažen sirovodík, nebo je-li ekvivalent nad 5 mg/l je nutno navrhnout předúpravy (provzdušnění, chlorování, předfiltraci apod.).

Řada Cleer - pískové vícevrsvtvé

Filtr Cleer
typové průměr
filtru
(m)
výška
filtru
(mm)
plocha
filtru
(m2)
průtok
max.*
(m3/hod)
průtok
min.**
(m3/hod)
průtok
BW
(m3/hod)
FC 1054 0,25 1650 0,05 1,5 0,5 2
FC 1254 0,3 1600 0,07 2,1 1 2,8
FC 1354 0,325 1650 0,08 2,4 1,2 3,2
FC 1465 0,35 1925 0,1 3 1,5 4
FC 1665 0,4 1925 0,125 3,75 1,9 5
FC 1865 0,45 1925 0,16 4,8 2,4 6,4
FC 2160 0,525 1800 0,22 6,6 3,3 9
FC 2469 0,6 2020 0,28 8,4 4,2 11,1

Při určování velikosti filtru a průtoku filtrem je třeba vycházet ze složení surové vody - viz dále a provozních podmínek filtru:

* maximální průtok lze volit při obsahu železa v surové vodě do 0,5 mg/l a zákal do 10 mg/l
** minimální průtok lze volit při obsahu železa do 1,5 mg/l a zákal do 30 mg/l.

Při vyšších obsazích železa či zákalu je třeba volit předúpravy (provzdušnění, alkalizaci, flokulaci, koagulaci), případně dvoustupňovou filtraci, kdy první stupeň je předimenzovaný.

AQUA Cleer.cz ~ Služby a zařízení ~ Tlakové sklolaminátové filtry

Máte-li technické problémy se stránkami, kontaktujte webmastera.