Úpravny vody pro otevřené chladící okruhy

Otevřený a polouzavřený chladicí okruh – strojírenský závod – výroba komponentů pro automobilový průmysl

Technologie úpravy vody: filtrace, změkčení, dávkování inhibitoru koroze pro otevřený okruh, dávkování inhibitoru koroze pro polouzavřený okruh

Dávkování biocidu pro otevřený okruh, dávkování biocidu pro polouzavřený okruh.

Chúv chlazení změkčování a dávkování chemikálií pro otevřený okruh

Chúv chlazení – výroba plastových obalů – otevřený chladicí okruh

Technologie úpravy vody: dávkování směsné chemikálie (inhibitor koroze a sekvestrační činidlo), dávkování dvou různých biocidů

Dávkovací stanice chúv chlazení

Dávkovací stanice biocidu a inhibitoru koroze – otevřený chladicí okruh

Objem chladicího okruhu: 200 m3

Množství doplňovací vody: do 12 m3/hod

Technologie úpravy: filtrace, změkčení, dávkování inhibitoru koroze, dávkování biocidu, automatický odluh, boční filtrace

Kvalita surové vody: povrchová užitková labská voda

Dávkovací stanice biocidu chúv chlazení

Dávkovací stanice IK chúv chlazení

Úpravna chladicí vody INA Kysuca

chemicko-technologický účel úpravy vody
úprava pitné vody na dopouštění otevřeného chladicího okruhu

charakteristika surové vody
pitná voda
tvrdost: 4 něm. stupně
aktivní chlor: 0,05 - 0,3 mg/l

použitá technologie úpravy vody
ionexové změkčování
snižování solnosti reversní osmosou
akumulace permeátu
tlakování permeátu AT stanicí
dávkování protikorozní a biocidní chemikálie
automatické odluhování

výkon úpravny vody
1500 l/hod

půdorysná plocha úpravny vody
20 m2

zahájení montáže technologie 1.4.2000
zahájení komplexních zkoušek 1.6.2000
zahájení zkušebního provozu 1.7.2000

Úpravna chladicí vody EPCOS Šumperk

chemicko-technologický účel úpravy vody
úprava pitné vody na dopouštění otevřeného chladicího okruhu

charakteristika surové vody
pitná voda
tvrdost: 7 něm. stupňů
vodivost: 290 uS/cm

použitá technologie úpravy vody
ionexové změkčování
dávkování biocidu
boční filtrace automatickými tlakovými filtry

výkon úpravny vody
4 m3/hod

půdorysná plocha úpravny vody:
6 m2

zahájení montáže technologie červen 2000
zahájení komplexních zkoušek červen 2000
zahájení zkušebního provozu: červenec 2000

investiční náklady na technologickou dodávku a montáž 560.000,- Kč

Úpravna chladicí vody Babylon Centrum Liberec

chemicko-technologický účel úpravy vody
úprava vody na dopouštění otevřeného
chladicího okruhu

charakteristika surové vody
tvrdost: 20 něm. stupňů
vodivost: 792 uS/cm

použitá technologie úpravy vody
dávkování sekvestrační chemikálie
dávkování biocidu

výkon úpravny vody
3,6 m3/hod

půdorysná plocha úpravny vody
2 m2

zahájení montáže technologie 1.6.2001
zahájení komplexních zkoušek 1.7.2000
zahájení zkušebního provozu 1.8.2001

investiční náklady na technologickou dodávku a montáž 50.000,- Kč

Úpravna chladicí vody Borgers Hrádek u Rokycan

chemicko-technologický účel úpravy vody
úprava pitné vody na dopouštění otevřeného
chladicího okruhu

charakteristika surové vody
pitná voda
tvrdost: 14 něm. stupně
aktivní chlor: 0,05 - 0,3 mg/l
vodivost: 512 uS/cm

použitá technologie úpravy vody
ionexové změkčování
dávkování protikorozní chemikálie
úprava hodnoty pH včetně měření a regulace
boční filtrace

výkon úpravny vody
2000 l/hod

půdorysná plocha úpravny vody
6 m2

zahájení montáže technologie 1.4.1998
zahájení komplexních zkoušek 1.6.1998
zahájení zkušebního provozu 1.7.1998

investiční náklady na technologickou dodávku a montáž: 120 000,- Kč

Úpravna chladicí vody Strojmetalprogres Strakonice

chemicko-technologický účel úpravy vody
úprava pitné vody na dopouštění otevřeného chladicího okruhu

charakteristika surové vody
pitná voda
tvrdost: 7 něm. stupňů
aktivní chlor: 0,05 - 0,3 mg/l

použitá technologie úpravy vody
ionexové změkčování
dávkování protikorozní chemikálie
dávkování biocidu

výkon úpravny vody
1 m3/hod

půdorysná plocha úpravny vody
3 m2

zahájení montáže technologie 1.2.2001
zahájení komplexních zkoušek 15.2.2001
zahájení zkušebního provozu: 1.3.2001

investiční náklady na technologickou dodávku a montáž 180.000,- Kč

Úpravna chladicí vody Ostroj Opava

chemicko-technologický účel úpravy vody
úprava pitné vody na dopouštění otevřeného chladicího okruhu

charakteristika surové vody
pitná voda
tvrdost: 7 něm. stupňů
aktivní chlor: 0,05 - 0,3 mg/l
vodivost: 175 uS/cm

použitá technologie úpravy vody
ionexové změkčování
dávkování protikorozní chemikálie
dávkování biocidu
boční filtrace
automatické odluhování

výkon úpravny vody
2,5 m3/hod

půdorysná plocha úpravny vody
8 m2

zahájení montáže technologie 15.2.2001
zahájení komplexních zkoušek 28.2.2001
zahájení zkušebního provozu 1.3.2001

investiční náklady na technologickou dodávku a montáž 196.000,- Kč

AQUA Cleer.cz ~ Referenční instalace ~ Otevřené chladící okruhy

Máte-li technické problémy se stránkami, kontaktujte webmastera.