Jak navázat spolupráci

Spolupráci s naší firmou lze navázat velmi snadno dle následujícího návodu. Máte-li zájem o předložení nabídky úpravny vody v některé z níže uvedených oblastí, postupujte dle popsaného návodu. Jestliže máte zájem o úpravu vody, která neodpovídá níže popsaných aplikacím, formulujte svůj požadavek na základě údajů, které máte k dispozici. Chybí-li Vám některé z níže požadovaných údajů, kontaktujte nás telefonicky (222 520 521), některé údaje (rozbory vody) můžeme zajistit, některé údaje nemusí být pro Vaše zadání důležité, při neznalosti některých údajů lze zpracovat nabídku variantně. Podklady pro zpracování nabídky lze zaslat e-mailem, faxem, poštou, přinést osobně, formulovat telefonicky.

Nabídka úpravny vody pro kotelny

Pro zpracování nabídky úpravny vody pro kotelnu je třeba zformulovat poptávku, která obsahuje údaje o druhu kotelny:

Na základě těchto údajů je naší firmou obratem zpracována stručná nabídka obsahující:

V případě zájmu projekční firmy zdarma konzultujeme zpracování projektové dokumentace. V případě zájmu investora či vyššího dodavatele zdarma konzultujeme nabídku a konkrétní problémy stavební připravenosti apod.

Nabídka úpravny vody pro vzduchotechniku, chlazení, klimatizaci:

Pro zpracování nabídky úpravny vody pro tyto obory je třeba formulovat poptávku, ve které je uvedeno:

Na základě těchto údajů je naší firmou obratem zpracována stručná nabídka obsahující:

V případě zájmu projekční firmy zdarma konzultujeme zpracování projektové dokumentace. V případě zájmu investora či vyššího dodavatel zdarma konzultujeme nabídku a konkrétní problémy stavební připravenosti apod.

Nabídka úpravny vody pro pitné účely:

Pro zpracování nabídky úpravny vody je třeba formulovat poptávku obsahující:

Na základě těchto údajů je naší firmou obratem zpracována nabídka obsahující:

V případě zájmu projekční firmy zdarma konzultujeme zpracování projektové dokumentace. V případě zájmu investora či vyššího dodavatel zdarma konzultujeme nabídku a konkrétní problémy stavební připravenosti apod.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

ing. Jankovský, jednatel společnosti

AQUA Cleer.cz ~ Jak navázat spolupráci

Máte-li technické problémy se stránkami, kontaktujte webmastera.